Velká tabule Lenormand

Napsal Jaroslav Rattay

Při tomhle výkladu se používají všechny karty a to ve dvou základních rozloženích, které zobrazuji na fotkách. První výklad je 4 řady po 9 kartách, osobní kartu (dáma či pán) vyndáme z balíčku a poté vložíme na místo 5. karty ve druhé řadě od spoda – tohle místo náleží jen osobní kartě!!! ...nejdůležitější karty jsou v řadách do kříže právě s osobní kartou – vše nalevo je minulost tazatele, napravo budoucnost a odshora dolů přítomnost. Vzdálenost od osobní karty ukazuje časové období - čím dál, tím delší čas. Nicméně důležité jsou i ostatní karty, které upřesňují význam karet v tomhle kříži..

Další výklad má to samé rozložení karet s tím rozdílem, že osobní kartu zamícháme společně s balíčkem a vyložíme náhodně na velkou tabuli jako všechny ostatní karty. Další postup je stejný. Opět mají největší význam karty v kříži. Někoho napadne, v čem je tedy rozdíl??? ....osobní karta může padnout tak, že nám karty nic neřeknou. Může nám padnout jen minulost či pouhá budoucnost.. anebo prostě větší část jednoho či druhého. Tenhle výklad raději ukazuje člověku jen to, co je pro něj v danou chvíli nejdůležitější..  což občas nemusí být nic. Ano i odmítnutí může být v danou chvíli potřeba, ale to je asi věc, se kterou nikdo cestou ke kartáři nepočítá.

Zmíním i Tradiční metodu výkladu Blízký - Vzdálený.  Rozložení 4 řady po 8 katách a vespod zbývající 4karty  (viz obrázek). Tento výklad se však často vykládá i v běžném rozložení 4 řady po 9 kartách, což většině kartářek přijde snadnější či pohodlnější s ohledem na používání plachty či ubrousků s nákresem dómů, které užívají i v jiných výkladech. Samotný výklad je obdobný jako předchozí. Zamícháme karty a rozložíme je náhodně v určeném schématu. Najdeme osobní kartu tazetele a hodnotíme vazby s každou kartou, vzdálenost  i karty kolem. Platí, že čím blíže karta leží k osobní kartě, tím větší význam má a opačně. Ty vzdálené na významu pozbývají. Opět platí, že se musí hodnotit celek a naslouchat vlastní intuici, která nám sama nejlépe ukáže to důležité.

Trošku se vrátím k již zmíněnému rozložení karet do dómů – jde o velkou tabuli, na níž má každá karta svoji pozici (často ji má kartářka nakreslenou na šátku či přímo na stole). Příklad výkladu: osobní karta leží na dómu srdce – jde tedy o osobu zamilovanou.. každá karta tedy získává i upřesnění svého významu dle dómu na kterém leží. Více to rozebírat nebudu, neboť sám dómy neužívám, ale jistě se dají podrobnější informace získat. Nejlépe od kartářek, které s tím pracují, například na diskuzi Lenormand seznam.cz  ;o)

Závěrem bych to shrnul asi tak. Používám v podstatě mix těchto výkladů, kdy důležité jsou karty v kříži ( minulost, přítomnost a budoucnost ) s tím, že hledám všechny další vazby k osobní kartě i k celku. Pracuji hodně s intuicí, takže nechávám vyplynout děj s ohledem na ony kombinace. Vysvětlit to dokonale není příliš možné, ale každý kartář či kartářka si vytváří vlastní vzorce výkladů i významů daných karet.

Výklad velké tabule se doporučuje 1x za rok – maximálně 1x za 6 měsíců. Znám i kartářky, které si jej dělají co druhý den a pak se zlobí, že jim karty povídají pohádky... platí tedy ono známé „Všeho s mírou“ !!!

Výklad karet - Lenormand - tradiční velká tabuleVýklad karet - Velká tabule Lenormand

Submit to Facebook