Etický kodex

Výklad karet sebou přináší i jisté etické hodnoty, které je potřeba dodržovat.

- veškeré informace o klientech, včetně jejich výkladů sděluji pouze a jedině jim samotným!

- snažím se v kartách nalézt odpovědi na otázky klientů a to i na otázky nevyřčené, pokud je vidím.

- veškeré informace sděluji pravdivě, bez přikrášlení.

- špatné věci zděluji šetrně a snažím se nalézt vhodné řešení situce.

- pokud karty odmítnou výklad, respektuji to a končím sezení bez nároku na finanční odměnu!

- nikdy nehodnotím práci jiných kartářů a věštců.

Submit to Facebook