Jaroslav Rattay - Drakova věštírna výklad karet
         

        Výklad karet
        Jaroslav Rattay
     +420 608 977 858   jarda.rattay@seznam.cz
 

Anketa věštírny - jak často si necháte vykládat karty?
Ještě nikdy - 48.1%
Jednou - 3.7%
Podle potřeby - 29.6%
Jednou za rok - 3.7%
Několikrát do roka - 7.4%
Každý měsíc - 0%
Častěji - 7.4%

Pár slov o runách

Runy jsou znaky, jejichž výskyt je datován zhruba od třetího století před našim letopočtem, ale i to jsou jen odhady. Zakrývá je rouška tajemství. Jsou dávány do spojitosti s čínskými a japonskými znaky. Mají příbuznost i s písmem fénickým, hebrejským a řeckou alfabetou. Stejně jako jiná písma i runová abeceda měnila počet a tvar svých znaků s ohledem na potřeby danného místa a doby. Známe Runy germánské, vikingské, anglosaské, slovanské.  Run se užívalo i k běžnému psaní ještě v dvanáctém století v Norsku či Irsku, kde bylo vedeno v rámci katolizace velké tažení za jejich likvidaci a nahrazení latinkou. Téměř všechny knihy psané tímto písmem shořely v plamenech inkvizice. Zde budu hovořit spíše o Runách užívaných k věštění, případně k runové magii. K věštění se nyní nejčastěj užívá germánský Futhark o 24 znacích a jedné prázdné runě. Vážný zájemce si jistě dokáže najít mnoho dalšího, např. číselnou hodnutu run, přiřazení božstva, stromu, rostliny, zvířete, živlu, barvy a mnoho dalšího. 

Submit to Facebook
Jste zde: Drakova věštírna Karty Runy Pár slov o runách