Jaroslav Rattay - Drakova věštírna výklad karet
         

        Výklad karet
        Jaroslav Rattay
     +420 608 977 858   jarda.rattay@seznam.cz
 

Anketa věštírny - jak často si necháte vykládat karty?
Ještě nikdy - 48.1%
Jednou - 3.7%
Podle potřeby - 29.6%
Jednou za rok - 3.7%
Několikrát do roka - 7.4%
Každý měsíc - 0%
Častěji - 7.4%

Věž

V잊estnáctá karta je Věž. Značí rozpad, rozklad a borcení všeho zažitého v nás a v našem okolí. Jde však o pozitivní destrukci, kdy je nutné odstranit nevhodné a postavit nové. I přes bolestné a často i šokující události jde o posun správným směrem. Jak se říká "pýcha předchází pád" a vše, co zasahuje příliš vysoko bez řádných základů spadne. Často si vysníme iluzorní svět, který se po prvním blesku a náporu protivenství zhroutí. Přesně tohle nám karta říká. Spadne jen to, co nemá budoucnost. Ve výkladu jde často o rozpad domova, jistý převrat v partnerství, neschody díky vnějším vlivům. Také rozpad firmy, pracovní neúspěchy a celkově nezdar. Avšak nejde o konečný zmar, spíš jen o přestavbu a změnu plánu.

 „Věci, jenž se náhle hroutí, dělají místo něčemu lepšímu.“

Submit to Facebook