Jaroslav Rattay - Drakova věštírna výklad karet
         

        Výklad karet
        Jaroslav Rattay
     +420 608 977 858   jarda.rattay@seznam.cz
 

Anketa věštírny - jak často si necháte vykládat karty?
Ještě nikdy - 48.1%
Jednou - 3.7%
Podle potřeby - 29.6%
Jednou za rok - 3.7%
Několikrát do roka - 7.4%
Každý měsíc - 0%
Častěji - 7.4%

Malá Arkána - Hole

Hole symbolizují Druidskou hůl či magickou hůlku čaroděje, tedy pomůcku určenou k zaměření vůle na kýženou změnu. Hole v tarotu Keltských draků jsou tedy symbolem naší vůle. Vše tedy začíná zrozením myšlenky....

Eso Holí - na kartě vidíme hnízdo, v němž se rodí dráčata. Jedno drží křišťálovou hůlku a nad tím vším září duha. Naprosto stejně se rodí nové nápady, čisté myšlenky, které nás rozzáří. V první chvíli je vše zářivé a jasné přesně jako křišťál i duha, kterou vrhá. Ve výkladu nám tato karta ukazuje na nové začátky, nápady, které nás nadchnou.

Dvě Hole - muž držící v každé ruce hůlku zakončenou krystalem. Nad každou létá drak, jenž symbolizuje mužovu energii, jak pozitivní, tak negativní. K uskutečnění nápadů je třeba užít obou energií, je však pouze na nás, zda budou v rovnováze a zda naše vůle bude mít potřebnou sílu. Ve výkladu půjde o soustředění vůle k uskutečnění našich záměrů.

Tři Hole - dva draci jakoby srostlí, navzájem propojení energií svých hůlek, jenž prochází třetí vzdálenější holí. Jde o propojení myšlenek na dálku, kdy dva jsou zdánlivě jeden. Ve výkladu karta ukazuje nutnost spolupráce a to i na větší vzdálenosti. Pečlivé plánování a potřebu kontaktu po telefonu, internetu či jinak.

Čtyři Hole - hrad v horách, spokojená rodina vzhlíží z terasy v bezpečí pod dračí ochranou. Karta značí bezpečí, odpočinek, úspěch a klid domova. Může však ukazovat i jistou izolovanost či uzavření před vlivem okolí.

Pět Holí - pět čarodějů spolu zápolí pomocí magických hůlek, nad nimi poletují dráčci, kteří se snaží situaci uklidnit. Často vznikají konflikty jen díky nepochopení a neschopnosti naslouchat. Ve výkladu ukazuje karta na možné komplikace, překážky, pomluvy, případně potíže se zákony. Může však jít i o soutěživost a snahu ukázat své schopnosti za každou cenu. Pro nás sport, pro jiné třeba výraz nepřátelství.

Šest Holí - čarodějka ozářená svící i měsíčním svitem, jenž jí odhalují tajemství zapsaná na svitcích. Kolem poletující dračí rádci, kterým naslouchala a díky své píli dosáhla úspěchu. Ve výkladu jde o úspěch po těžké práci, vaše sny se mohou splnit i díky podpoře vašich přátel. Studia přináší svoji odměnu.

Sedm Holí - žena stojící rozhodně v obraném postoji, záda krytá drakem, vpředu šesti holemi, sedmou hůl drží drak v tlamě. Jde o to bránit své snažení před okolím, přitom však nepolevit v naplnění k cíli. Ve výkladu jde o konkurenci, potřebu se chránit, případně ohájit svůj projekt nebo zabránit jeho zneužití.

Osm Holí - letící draci, v jejichž hůlkách se odráží záře hvězd. Ve výkladu ukazuje karta na potřebu změny, snahu o následování svých snů. Náhlý impuls nás vybízí k cestování, k následování vnitřního hlasu. Naše hvězda s rádci ukazují cestu z prázdnoty a bezvýchodnosti. 

Devět Holí - muž stojící u cesty, odpočívá a zvažuje další postup. Cíl se přiblížil, je však třeba dobře naplánovat další kroky, chvilka odpočinku přijde vhod. 

Deset Holí - žena lezoucí po strmé skále přímo k drakovi, jenž je cílem jejího putování. Terve před cílem se mohou objevit nejtěžší nástrahy, občas musíme něco oželet za cenu dosažení stanoveného cíle. Malá ztráta, závěrečné vypětí sil, překonání únavy.

Rytíř Holí - mladík letící na svém draku vstříc obloze, v záři luny s hůlku vztyčenou do dálky. Jde o symol odpoutání, čas dospěl stejně jako naše myšlenky, které nás ženou dál. Ve výkladu jde o náhlé změny, cestování, změnu bydliště či zaměstnání, ukončení jedné a počátek nové kapitoly. Velice často jde o náhlé a rychlé rozhodnutí.

Královna Holí - zralá žena s klidnou a vlídnou tváří, u jejichž nohou leží stejně klidný drak. Jde moudrou ženu, která díky své moudrosti dosáhla nejvyšších cílů. Nyní nám nabízí svoji pomoc, radu a požehnání. Ve výkladu jde o radu či pomoc moudré ženy, často matky. Jde též o moudrou ženu, která vede firmu, rodinu či nějakou společnost, která vás díky její přímluvě podpoří. Podpora vlivné ženy vám zaručí úspěch. Jde o kartu sklízení úspěchu za vaši práci.

Král Holí - moudrý vladař sedící na trůnu, za nímž ho střeží mocný dračí ochránce a rádce, u nohou krále bezstarostně spí schoulené dráče. Jde o symbol mocného muže, který díky své moudrosti rozhoduje a vládne. Ve výkladu nám karta ukazuje nadřízeného, šéfa, případně naše ambice se jím stát. Jen mějme na paměti, že přílišná arogance a sebevědomí může člověka naopak přivést do nepříjemností. 

Submit to Facebook
Jste zde: Drakova věštírna Karty Tarotové karty Malá Arkána - Hole