Jaroslav Rattay - Drakova věštírna výklad karet
         

        Výklad karet
        Jaroslav Rattay
     +420 608 977 858   jarda.rattay@seznam.cz
 

Anketa věštírny - jak často si necháte vykládat karty?
Ještě nikdy - 48.1%
Jednou - 3.7%
Podle potřeby - 29.6%
Jednou za rok - 3.7%
Několikrát do roka - 7.4%
Každý měsíc - 0%
Častěji - 7.4%

Malá Arkána - Meče

Meč stejně jako oheň může chránit či ničit podle využití svým pánem. Spojení meče se silou a emocí, dává do pohybu dění kolem. Může jít o sport, obranu či útok, vždy však záleží na síle a emocích, které vložíme do úderu. Snad právě proto se stal meč nástrojem fyzické moci i symbolem ovládnutí vnitřních emocí.

Eso Mečů - v hnízdě pod aktivní sopkou se klubou dráčata, všude kolem hoří plameny, jejichž divoká energie plní místo i meč zabodnutý ve skále. Je pouze na nás zda tento meč uchopíme a dáme plně průchod emocím v návalu energie. Ve výkladu nám karta ukazuje období plné energie, rozhodování a emocí. Jen pozor na zbrklost a neuvážené činy, vztek není vždy dobrý rádce, ale přitom dokáže člověka nakopnout k skvělým věcem. Jen to vzít za správný konec.

Dva Meče - Drak nabízí muži výběr ze dvou mečů, ten však musí nejprve přejít kamenný můstek nad plamenou řekou. Jde o to překonat svůj strach, zvládnout emoce a rozhodnout se pro jeden meč. Ve výkladu jde o napětí, nerozhodnost, váhavost a emoce s tím spojené. Člověk chce mnohdy víc a volba jedné věci ze dvou bývá plná emocí a vášně, zvláště pokud má volit mezi přáteli či jinak blízkými lidmi. Teprve překonání emocí dovolí zvolit ten správný směr.

Tři Meče - tři ohniví draci spolu zápasí na nebi, pod nimi hořící les a v jejich středu jen žhavá výheň tavící rozpálené meče. Draci v zápalu vzteku zničí vše kolem, lhostejno k okolí i jejich další budoucnosti. Ve výkladu karta ukazuje na vznětlivé období, hádky, spory s okolím a ztráty s tím spojené, jakož i pocit zrady. Ve vzteku člověk zničí i věci, na kterých mu záleží. Pozor tedy na své emoce.

Čtyři Meče- ležící drak a k němu se choulící dívka, která v klidu odpočívá. Oba leží na kamenité cestě uprostřed skal, před drakem položené čtyři meče. Vše symbolizuje pauzu na dlouhé cestě k ovládnutí emocí a energií k nim se pojících. Ve výkladu jde o pauzu po bouřlivém období plném úzkostí a rozčílení. Období klidu a odpočinku před posunem situace k lepšímu. Čas nevhodný k fyzické aktivitě.

Pět Mečů - dva muži přetahující se o meč v zápalu zuřivosti a vzteku, za nimi stojí drak, jenž chrání vstup do domu, v němž je bezpečno. Dva menší dráčci se snaží muže rozehnat, ti však podlehli emocím i vlastní chtivosti. Ve výkladu půjde o ztráty, pomluvy, boj o pozice, které nám nenáleží, případně obrana před rivalem. Častokrát rozdmýchá spor nemístné chování, malichernost či zlomyslnost a hrabivost.

Šest Mečů - žena stojící na návrší vzhlížící přes údolí k hradu, po jejím boku stojí mocný drak, jenž úpírá pohled stejným směrem. Oba vědí, že je čeká dlouhá cesta, na níž budou muset projít údolím a přijmout nové prostředí než dorazí k cíli, jenž nyní obhlížejí. Karta ukazuje na rozhodování, stěhování či dlouhou cestu, které přinášejí nutnost změny chování a mnoho dalších změn s tím spojených. Chceme-li dosáhnout stanoveného cíle,  musíme se naučit jít po cestě, která k němu míří.

Sedm Mečů - muž, jenž uloupil z truhlice meče a nyní je potajnu odnáší, malí dráčci plameny ozařují prázdnou truhlu i lupiče, jehož tvář září ve svitu lampy. Muž již nyní ví, že bude potrestán za to, že vzal, co mu nenáleželo. Přesto stále doufá v utajení a získání moci, která ho ochrání. Ve výkladu nám karta ukazuje na špatné pocity, nevhodné užívání moci, snahu získat vědomosti či věci nám zatím odpírané. Víme, že nám něco nevyjde, protože to není správné, přesto to moc chceme a naší snahy po tom se nevzdáváme. Není správné vyzvídat, brát si co nám nepatří a strkat nos do věcí jímž nerozumíme, ale často je to tak lákavé tak, že nejde odolat.

Osm Mečů - vlídně se dívající drak do okna kamené věže na ženu, která má spoutané ruce. Drak dává ženě naději a povzbuzení na její cestě ke svobodě, ona se však obává prolézt oknem pod sedmi meči, neb ji venku čeká velká nejistota. Ona přece neví, jak vysoká je věž, metr dva, deset... Ve výkladu jde o omezení, strach i neschopnost změny. Často se tolik bojíme změny, že raději v klidu trpíme vlastním omezením. Člověk se bojí ukončit nevhodný vztah či zaměstnání ve strachu z toho, co jiného by ho ještě mohlo potkat. Vlastní strach v nás vytváří ty nejpevnější mříže, za kterými se bezmocně uvězníme.

Devět Mečů - dva draci sledují muže, jenž sužován žalem s hlavou v dlaních sleduje devět zlomených mečů, to vše v kamenné pustině. Ve výkladu jde o kartu zmaru, velkého trápení, smutku a deprese, těžké nemoci. Člověk je opuštěn a nic se nedaří, propadá tedy depresím a zklamání. Ztráta někoho blízkého, případně krach v podnikání, práci či partnerství. Ne vždy člověk unese ztrátu, je však důležité se naučit zase naslouchat sám sobě a jít dál.

Deset Mečů - na vrcholu hory leží drak a žena, kteří nebojácně bojovali, nyní však poraženi odpočívají vyčerpaní a zranění. Již nemají sílu čelit mečům nepřátel, které k nim stále směřují hlídajíc situaci. Ve výkladu ukazuje karta na prohru po velkém boji a za značných ztrát. Je potřeba zregenerovat po prohrané bitvě a zkusit to znovu. Tentokrát se nám nedařilo, leč příště bude líp. Při odpočinku je moudré poslechnout rady druhých a poučit se z vlastních chyb.

Páže Mečů - mladý chlapec stojící s dráčkem na ruce, obdivně si tvora prohlíží, rozzářen radostí z náhlé situace, již však opomenul druhé dráče pálící svitek, který mladík upustil ve své lehkovážnosti, čímž přišel o moudré poselství. Ve výkladu jde o zbrklost, lehkovážnost, impulsivnost i starosti z těchto vlastností plynoucích. Pro touhu po změně a radost z ní opomíjíme maličkosti, které nám zkomplikují život. Z okouzlení nějakou věcí zapomínáme na povinosti.

Královna Mečů - odhodlaná žena s vztyčeným mečem kráčí skrze dračí plameny vpřed, za zády krytá mocným drakem. Okolnosti nás často dostanou do situace, kdy není cesty zpět a nezbývá než projít zkouškou, kterou jsme odkládali. Ve výkladu značí karta odhodlání zdolat zkoušku či jiné nástrahy, které jsme dlouho odkládali. Odvaha, důvěra v sebe i blízké, ale i možnost manipulace s okolím pro dosažení vlastních cílů.

Král Mečů - král stojící na kraji lávové řeky, z níž k němu vzhlíží ohnivý drak. Král za dlouhá léta nastřádal moudrost i moc, dobře ví kudy řeka teče a jak usměrnit její tok, nedovolí ji vystoupit z břehů, čímž chrání svou zem i svůj trůn. Ve výkladu jde o vliv muže, který dokáže bránit své vlastnictví a domov. Karta nabádá k dodržování norem a zákonů, při překročení pravidel jistě narazíte na odpor. Může upozornit na problém se zákonem, s potřebou právního zástupce. 

Submit to Facebook
Jste zde: Drakova věštírna Karty Tarotové karty Malá Arkána - Meče