Jaroslav Rattay - Drakova věštírna výklad karet
         

        Výklad karet
        Jaroslav Rattay
     +420 608 977 858   jarda.rattay@seznam.cz
 

Anketa věštírny - jak často si necháte vykládat karty?
Ještě nikdy - 48.1%
Jednou - 3.7%
Podle potřeby - 29.6%
Jednou za rok - 3.7%
Několikrát do roka - 7.4%
Každý měsíc - 0%
Častěji - 7.4%

Malá Arkána - Poháry

Poháry spojujeme s city a láskou, kterými jsou naplněny v podobě symbolické či v podobě nápojů, které v nás probouzí city. Tak jako ve vínu ukrývá se pravda, tak pohár tuto pravdu přináší, avšak není též pro pijana větší smutek, než pohár prázdný. I zde však platí "čeho moc, toho příliš". Karty ve znaku pohárů ukazují city, lásku i zkaženost, zoufalství a smutek, nahlédněme tedy, co který pohár obsahuje a co probouzí.

Eso Pohárů - pod vodopádem na břehu říčky se v hnízdě rodí mladí dráčci, opodál stojí pohár čisté vody a právě tak čisté jsou i city zrozených dráčat. Karta ukazuje čistotu zrození, energii která není nijak pošpiněna a jen čeká na to, kam ji ve svém rozhodnutí nasměřujeme. Ve výkladu ukazuje na plodné, radostné období s čistým citem. Nové začátky, vztahy na počátku, přátelství, ale též možnost těhotenství.

Dva Poháry - mohutný vodní drak nalévá muži a ženě do jejich společného poháru v záři luny nápoj, jenž je oba okouzlí. Tak jako záře luny přináší snění, tak i láska přináší krásné omámení plné iluzí a snů v nichž je svět plný radosti. Ve výkladu karta ukazuje zamilování, nové přátelství, závazek, spojení a spolupráci.

Tři Poháry - vodní drak leží na svém pokladu v jeskyni, pod ním v jezírku tři poháry z nichž stoupá omamná pára. Lidé si také často své poklady střeží v bezpečí domova, kde se mohou nerušeně kochat jejich krásou. Ve výkladu ukazuje karta na úspěch, prosperitu, nalezení pokladu, štěstí avšak i na možnost opíjení se vlastním úspěchem.

Čtyři Poháry - zralá žena sedící u stolu nahlíží smutně do prázdného poháru, kousek dál na stole jsou další tři prázdné poháry z nichž jeden přerácen a vylitý, vše sledují malí dráčci. Žena nevidí to dobré co prožila, místo toho propadá smutku a depresy. Její nespokojenost zdrcadlí temnota za jejími zády, která se vkrádá do jejího nitra. Ve výkladu ipozrňuje karta na nespokojenost, zasmušilost, melancholii, deprese a staré vzpomínky. Člověk nevidí nic dobrého a utápí se ve vlastním žalu. Pozor na neoprávněnou nespokojenost, vždyť se máme jen tak jak si zasloužíme.

Pět Pohárů - muž jenž se odvrací od prostřeného stolu na němž je pět pohárů z nichž dva vylité, chce raděj vstoupit do neznáma které se prostírá za dveřmi. Náhlé prohlédnutí přináší prudká rozhodnutí a zavrhnutí všeho co pro nás bylo důležité. Ve výkladu ukazuje karta na deprese, prohlédnutí falše, rozchody, rozvody či útěk od poviností. Řešení negativních záležitostí.

Šest Pohárů - chlapec s dívkou objímají vodní draky u jezírka s průzračnou vodou, kolem nějž na břehu v trávě stojí šest pohárů, jako dary které čekají k nalezení. Karta je o radosti se setkání s přáteli a nalezení zapomenutých radostí i nových darů které na nás čekali. Ve výkladu ukazuje na šťastná setkání, čisté přátelství a nečekané dáry, jakož i nové příležitosti či jiné radosti.

Sedm Pohárů - vodní drak dovedl mladíka k útesu na němž stojí sedm pohárů s různorodým osahem, mladík sní nad možností které skýtá volba každého z pohárů, drak opodál čeká ochoten poradit ,avšak mladík je příliš zasněn, snad časem učiní volbu a zvolí bezpečí či dobrodružství, lásku, bohatství, studium, sport, úlet do jiné reality, nebo jen věčné snění. Ve výkladu karta ukazuje na možnost volby, případně na nerozhodnost zvolit jednu prioritu. Občas nás zaskočí více možností které dlouhým přemítáním promarníme. Můžeme cokoliv, jen zvolit. Nerozhodnost a snění, příliš mnoho rozjetých plánů , to vše tato karta ukazuje.

Osm Pohárů - žena ktrá kráčí přímo za sluncem, za zářivým a krásným světem v dálce kde je vše nejisté, nechává za sebou potíže a starosti, ale také poháry které ji draci přichystali jako dary s nimiž mohla být šťastnější. Ve výkladu karta ukazuje útěk od odpovědnosti, nedisciplinovanost a brzké opuštění našich cílů. Netrpělivost a útěk za iluzí lepších časů, nás ochuzuje o možnost poznání a pocit dosažení cíle. Tato karta také ukazuje přehlížení lásky v našem okolí a snahu najít si svůj idol i když třeba neexistuje.

Devět Pohárů - vodní drak jenž se vynořil z jezera nabízí mladé dívce pohár plný opojné tekutiny, kolem v písku pláže stojí další poháry, dívka se již štěstím opíjí a ráda přijme i dračí pohár. Ve výkladu ukazuje karta na splněná přání, opíjení se radostí, užívání si života ve všech svérách, dovršení cíle. Může též naznačit časté pijácké akce, poživačnost či poslední dar jenž se nabízí, případně příliš nevázaný život.

Deset Pohárů - muž s ženou a dětmi stojí u prostřeného stolu na němž stojí naplněné poháry z nichž stoupá duha jako simbol štěstí a nalezení pokladu, všude kolem poletují dráčci, vše střeží mohutný drak v pozadí. Karta ukazuje dosažení cílů, spokojenost, šťastnou rodinu, spokojenost a klid. Spokojená rodina, pevná přátelství a spolupráce, možnost rodinné akce.

Páže Pohárů - mladá dívka se natahuje pro svitek jenž ji předává z jezera se vynořilí drak, ve svitku se znakem poháru je milostné psaní na které dívka dlouho čekala. Ve výkladu značí dobré zprávy, milostnou korespondenci, dárky z lásky, případně nové nápady které vám spříjemní život.

Rytíř Pohárů - mladík sedící na vodním draku, připraven vyrazit za dívkou z jeho snu, jejíž obraz vidíme za ním v mlhavém oparu. Ve výkladu karta ukazuje možnost setkání s milými lidmi, případně s někým nám drahým či milovaným. Nečekaně dobré časi kdy se plní naše přání a sny, díky vaší schopnosti jít osudu naproti a své sny si plnit.

Královna Pohárů - krásná žena sedící klidně na trůnu ,v ruce drží pohár a s mateřskou láskou pohlíží směrem k nám. Ve výkladu karta ukazuje milující matku, manželku či ženu s ochranitelským mateřským citem. Období klidu, radosti a lásky. Jasnozřivé pocity, probuzení intuice a vliv Bohyně.

Král Pohárů - král stojící s pohárem v ruce před trůnem na břehu jezera, ruku má přátelsky poleženou na mohutném vodním drakovi. Ve výkladu jde o otce, manžela či jiného milujícího muže který nás chrání, je pro nás ostrovem jistoty, pochopení a lásky. Jeho klid s čistou láskou nám pomáhá v případě emocionální bouře.

Submit to Facebook
Jste zde: Drakova věštírna Karty Tarotové karty Malá Arkána - Poháry