Jaroslav Rattay - Drakova věštírna výklad karet
         

        Výklad karet
        Jaroslav Rattay
     +420 608 977 858   jarda.rattay@seznam.cz
 

Anketa věštírny - jak často si necháte vykládat karty?
Ještě nikdy - 48.1%
Jednou - 3.7%
Podle potřeby - 29.6%
Jednou za rok - 3.7%
Několikrát do roka - 7.4%
Každý měsíc - 0%
Častěji - 7.4%

Malá Arkána - Pentakly

Pentakly, nebo též Disky, spojujeme se zemí. Pentakly nesou znamení všech pěti živlů které země skýtá a zároveň skýtají připodobnění k mincím, které slouží k naplnění našich přání v hmotném světě. Karty se symbolem pentaklů jsou tedy spojeny se ziskem a to především v hmotném světě, ale zárověň značí i umění potřebné k zisku a materiální zabezpečení. Spojujeme je tedyi se školou a učením potřebným v zaměstnání k zabezpečení domova. Jde též o karty ochrany domova, hromadění moci, peněz i jiných statků. Vše ve spojení se zemí z níž toto bohatství pochází.

Eso Pentaklů - úzká cesta vedoucí v úžlabině do dálky k zářivému slunci, v hnízdě na srázu se rodí dráčata, i pro ně začíná cesta ke slunci, na níž musí překonat stejně jako člověk řadu překážek. Tato cesta je dlouhá, lemovaná staletými stromy, jejichž kořeny sice zpevňují břehy, avšak zárověň jsou jistou malou překážkou v podobě nerovností na naší cestě. K naší spokojenosti je nutné dlouhé a vytrvalé cesty za úspěchem. Ve výkladu karta znamená začátek prosperity, úspěchu a dosažení našich přání. Již víme počem toužíme a známe i cestu která vede k cíly, stačí jen chtít. Nové zaměstnání, hmotné zabezpečení, dlouhodobé výnosy a celkově úspěch v materiální svéře.

Dva Pentakly - dívka kráčející po kládě přes průsmik, v každé ruce drží amulet a dráče, kráčí odvážně a odhodlaně, zvažujíc každý krok i přes jistotu případné pomoci od draka jenž ji sleduje s povzdálí. Karta ukazuje nutnost odvahy, sebevědomí, ale i pojištění se před případným nezdarem. Jde o kartu harmonie a vyrovnání při změně prostředí či situace. 

Tři Pentakly - spokojený muž kreslící tři pentakly na dveře svého domu, což sledují z žímsy dráčata. Karta ukazuje spokojenost a radost s činosti která nám přináší hmotné zabezpečení. Náš koníček se může v brzku stát našim povoláním. Materiální zisk se dostaví díky činosti, kterou rádi vykonáváme. Muž zároveň svůj domov chrání před nepřízní ochranými pentakly, karta tedy naznačuje i potřebu chránit svůj domov.

Čtyři Pentakly - žena držící v náruči čtyři dysky a za ní rozhněvaný drak jemuž je neoprávněně sebrala, kolem poletují vyplašení dráčci, kteří již vědí jak se žena připoutala k následkům svého činu a že vše dojde spravedlivému trestu. Karta ukazuje na osobu která si přivlastňuje cizí peníze, případně cizí zásluhy. Může naznačit, že si nezasluhujem peníze které máme, ale také může znamenat dědictví či dar, tedy peníze na kterých neneseme žádné zásluhy.

Pět Pentaklů - mladý muž a žena odhodili na zem pentakly a odchází každý jiným směrem, za nimi rozhněvaní draci ,kteří jim napomáhali získat ono bohatství nyní odhozené. Karta ukazuje na možnost rozchodu, rozvodu či ztráty zaměstnání. Ztráta domova či odhození všeho hmotného a cesta do neznáma. Ve výkladu nabádá k opatrnosti ohledně partnerství a majetku, případně pracovních vztahů.

Šest Pentaklů - starý znavený muž kráčí po kamené cestě, veden znaky pentaklů kmocnému draku jenž mu dává oměnu za jeho skutky během cesty, vše sleduje malé děvčátko , které draku vyprávělo příběh tohoto starce. Karta nám říká že sklidím to co bylo zaseto, odměnu získáme a je pouze na nás zda nás potěší či naopak. Ve výkladu jde o odměny, dary, navrácený dluh, ale i potřeba pomáhat druhým.

Sedm Pentaklů - před vstupem do zářící jeskyně leží velký spící drak s dráčaty a blokuje nám další postup k lákavé záři. Jde o dočasný zádrhel v postupu, či spíš o něčí snahu nás zbrzdit před neuváženým postupem. Ve výkladu jde o zastavení postupu , slepou uličku, zamrznutí ve své pozici s nemožností další změny, nevhodné investice či jinak nevýhodné a nesprávné věci. Člověk okouzlen zářivou budoucností nevidí možnost ztráty svého vlstního Já a jen díky pomoci přátel může být uchráněn i přes pocit ,že ho brzdí.

Osm Pentaklů - u fontány poznání předčítá velký moudrý drak s knihy malému chlapci, děvčátku a dráčatům. Čas učení a naslouchání ve škole či pracovním kolektivu. Ve výkladu značí učení, školu , školení, získávání nových znalostí a dovedností, jakož i jejich užití v praxi. 

Devět Pentaklů - muž sedící vedle draka na kraji lesa, odpočívá na sluci daleko od všech lidí , jen v dálce si jej beze strachu prohlíží zvěř. Karta ukazuje potřebu odpočinku a relaxace, nejlépe v přírodě. Jde o chvilku klidu, kdy je člověk sám se sebou. Spokojená samota a odpočinek. Po práci by měl člověk i odpočívat a najít chvilku pro sebe.

Deset Pentaklů - muž se ženou a domácími mazlíky kráčí po mostě k bráně do hradu, kterou střeží mohutný drak. Karta symbolizuje návštěvu v bezpečí něčího domova. Ve výkladu jde o rodinná setkání, nový domov, v pracovních záležitostech získání mocné podpory či spolupráci s mocnou firmou. Jde o období vhodné k růstu a materiálnímu zisku, jakož i k počátku výnosné živnosti.

Páže Pentaklů - mladý chlapec jednou rukou drží knihu, druhou spočívá na svém dračím učiteli, kolem jeho hlavy se míhají dračí stíny, jako ozvěny jeho snů a u nohou se přátelí malé dráče s kočičákem. Člověk dosáhne vzdělání, aby pak s idaly a sny začal tvořit novou budoucnost. Ve výkladu karty ukazuje na nové zprávy ohledně financí, též možnost dalších studií, školení a podobně. Díky dosáhnutému vzdělání se rýsuje nová práce, případně spoluopráce se stejně smýšlejcím partnerem. Po dosažení zkoušek má člověk snahu uplatnit své znalosti, mladická odvaha ukázat svůj pohled. Karta též ukazuje pracovní přátelství a dobrý kolektiv.

Rytíř Pentaklů - dívka s drakem za zády stojí na vrcholu kopce a zhlíží dolů, kde skupina postav staví tábořiště. Ve výkladu karta ukazuje na jistý nadhled, přehled o dění. Člověk učinil rozhodnutí, dal pokyny pro tvoření něčeho nového a nyní sleduje jak se vše uskutečňuje, do dění již nezasahuje, pouze dohlíží. Vše co bylo zamýšleno se již děje, je čas držet si odstup a jistý nadhled. Vhodný okamžik ke koupi nemovitostí či začátku stavebních prací. Splacení půjčky, zvýšení platu po prokázání vašich schopností.

Královna Pentaklů - starší žena sedící na mohutném trůnu, u nohou ji leží staré knihy, na stolku vedle ní září křišťálová koule osvětlená svící. Tato žena díky letitým zkušenostem získala postavení a uznání, lidé naslouchají jejím radám , neboť ona zná a ví. Ve výkladu ukazuje karta na radu od starší zkušené ženy, často maminky či babičky, nebo tchýně. Jde též o ženu která je hlavou rodiny a spojuje přípuzenstvo v jeden celek. Moudrá žena s postavením nadřízené, šéfová, ředitelka a podobně. Též žena společensky známá a vlivná která nám poradí s naší budoucností. Dobré rady, sklízení plodů za vykonanou práci. Možnost odměny od vlivné ženy.

Král Pentaklů - starší muž stojící vedle svého tůnu pod nimž spí velký drak, vše pod mohutným starým stromem na vrcholu hory. Starší muž mnohé zažil, díky své pílnosti a učení dosáhl moci i moudrosti. Ve výkladu karta ukazuje na moudrého muže jehož bohatství a vliv nám může pomoci. Dominantní muž, hlava rodiny,manžel, otec, děda a podobně. V práci ukazuje karta na ředitele, vedoucího či jinak nám nadřízeného muže, který nám může pomoci. Ve výkladu dále značí úspěch ve finančních a obchodních záležitostech v případě moudrého jednání. Zisk díky dobrým radám staršího muže.

Submit to Facebook
Jste zde: Drakova věštírna Karty Tarotové karty Malá Arkána - Pentakly