Jaroslav Rattay - Drakova věštírna výklad karet
         

        Výklad karet
        Jaroslav Rattay
     +420 608 977 858   jarda.rattay@seznam.cz
 

Anketa věštírny - jak často si necháte vykládat karty?
Ještě nikdy - 48.1%
Jednou - 3.7%
Podle potřeby - 29.6%
Jednou za rok - 3.7%
Několikrát do roka - 7.4%
Každý měsíc - 0%
Častěji - 7.4%

Tarotové karty

Velekněz

Výklad karet - VeleknězVelekněz v sobě nese poselství a moudrost mnoha generací. Jde o rádce a učitele, který nám zděluje své rady. Vidí mnohé, díky svým schopnostem a zkušenostem, díky čemuž také vzbuzuje u lidí úctu, důvěru i bázeň. Řeší potíže, radí, naslouchá i oddává... v určitém pohledu představuje novodobou tvář druidů či jiných duchovních rádců. Mnohdy dokáže díky svým schopnostem dosáhnout vysokého a váženého místa ve společnosti.

„Učit druhé, znamená především učit sebe.“

Zamilovaní

Výklad karet - ZamilovaníKarta Zamilovaní symbolizuje partnerství, lásku, ale také spojení, spolupráci, soužití či sloučení. V partnerství ukazuje zamilování, což krásně zobrazuje karta Dračího tarotu. Vodní a ohnivý drak k sobě projevují náklonost i přes své nesourodé živly. Vše sleduje bílý ibis, jenž značí čistotu jejich konání. Zamilování tedy spojuje i nesourodé v touze po jednotě. Pouze pochopení a respektování obou přináší své ovoce, tedy lásku. Tato karta také ukazuje na spolupráci pracovní, sloučení firem či spolupráci různých oborů za účelem společného projektu.

„Zamilování, porozumění a úcta jsou cestou k Lásce.“

Vůz

VůzSedmička je šťastným číslem, což je i pro kartu Vůz příznačné, neb každý touží po šťastné cestě či štěstí na své pouti životem. Vůz tedy symbolizuje změnu, cestu k jasnému cíli, neklid a odhodlání kráčet směrem, jenž jsme si vybrali. Jde o začátky našich projektů a určení jejich směrů, dále pak přesně řízené konání k dosažení cílů. Ve výkladu může ukázat na rychlé změny, cestování, stěhování a pohyb v našich záležitostech.

„Směřuji k cíli a nic mě nezastaví. “

Síla

SílaOsmou kartou v tarotu Keltských draků je síla. Tato karta symbolizuje zkrocení emocí i strachu a probuzení vnitřní síly k dosažení cíle. Obrázek na kartě ukazuje dívku, která se nebojí malých dráčků a tím získala kontrolu nad velkým silným drakem. Jde tedy o symbolické zkrocení vlastních emocí, pudů i chtíče v zájmu pevného rozhodnutí dosažení vytyčeného. Ve výkladu ukazuje nejen fyzickou sílu, ale často i vnitřní sílu a odhodlání. Ve většině tarotových sad je síla znázorněna jako muž či žena v doprovodu lva - lev je symbolem síly, ale také zkrocené šelmy v nás.

„Zažeň strach, zkroť emoce a staneš se opravdu silným.“

Poustevník

Poustevník
Devátou kartou je Poustevník. V tarotu keltských draků ho znázorňuje starý drak před svou jeskyní, jenž studuje knihy a přitom naslouchá prastarému moudru krajiny. Všude kolem něj vystupují ze skal tváře a symboly. V ostatních sadách bývá poustevník stařec s lucernou a holí. Značí letitou moudrost, schopnost naslouchat a ukázat správný směr. Často se stává majákem, jenž nás vyvádí z nepřehledné situace. Ve výkladu jde o starší moudrou osobu, která nám ukazuje cestu. Také může naznačovat potřebu samoty k uklidnění a zamyšlení, případně smutek z osamění.

 „V chaosu a zmatku záchranou bývá moudrost stáří.“

Kolo štěstí

Kolo osuduDesátou kartou je Kolo štěstí či jen Kolo v tarotu keltských draků. Zda půjde o štěstí či nikoliv ukáže čas a naše schopnost být šťastní. Pro mě jde spíše o kartu osudovou, jisté upozornění na důležitou událost, která změní život. Kolo osudu se stále otáčí, chvilku jede dolů a chvilku nahoru. Všeho rovným dílem, čím větší je štěstí v jedné části cyklu, tím větší propad v cyklu opačném. Ve výkladu ukazuje na šťastnou událost, změnu k lepšímu, osudovou záležitost... napadá mě i ruské kolo, tobogán či pouťové atrakce.

„Ať dolů či nahoru, kolo Tě vždy vynese k novému vrcholu.“

Spravedlnost

SpravedlnostDvě jedničky, tedy spíše jedenáct, to je karta Spravedlnost. Tarot keltských draků zobrazuje muže a ženu, kteří předstupují před dračího krále. Jdou společně jako dvě jedničky (jedinci, kteří si jsou naprosto rovni). Drak má na svitku zapsány všechny jejich skutky a nechává je nahlédnout tak, aby jeden pochopil druhého, díky čemu dojde k spravedlivému rozhodnutí či dokonce smíření. Většina tarotových sad má na téhle kartě symbol dvouramené váhy, případně soudce nebo ženu se zavázanýma očima, což značí nestranost. Ve výkladu karta ukazuje na možnost sporů, soudního řízení, vyrovnanost, spravedlnost, smíření, případně jen potřebu rozhodnutí a zvažování, ale i nerozhodnost s váhavostí.

 „Smiřme se s tím, že misky vah vychylují naše skutky.“

Viselec

Viselec Dvanáctá karta tarotu keltských draků je Viselec. Postava přivázaná za nohu, visící hlavou dolů v propasti, čekaje na pomoc, toužící po změně. Jde o snahu zbavit se všeho zažitého, vzorců které nás brzdí a svazují. Jedině opačný pohled nám dává šanci vidět nezaujatě jádro problému, díky čemuž může dojít ke změně k lepšímu. Ve výkladu jde o touhu po změně, náhlá rozhodnutí, obrat, stereotyp, svázanost a touha po volnosti, ale také bezhlavé jednání, skok do neznáma, šílenost bez přemýšlení. Může jít i o adrenalinové sporty, třeba bungee jumping.

„Skok do neznáma přináší velkou změnu, často však bolí. “

Jste zde: Drakova věštírna Karty Tarotové karty