Jaroslav Rattay - Drakova věštírna výklad karet
         

        Výklad karet
        Jaroslav Rattay
     +420 608 977 858   jarda.rattay@seznam.cz
 

Anketa věštírny - jak často si necháte vykládat karty?
Ještě nikdy - 48.1%
Jednou - 3.7%
Podle potřeby - 29.6%
Jednou za rok - 3.7%
Několikrát do roka - 7.4%
Každý měsíc - 0%
Častěji - 7.4%

Tarotové karty

Svět

21-Major-WorldDDvacátouprvní a poslední kartou velké arkány je svět. Touhle kartou vše končí a navrací se zpět k Bláznovi, jímž opět příběh začíná. Tarot keltských draků zobrazuje na téhle kartě dvojici jdoucí vpřed a kolem nich v kruhu dráčata, postupně rostoucí v mocné draky stejně jako náš růst k poznání. Jde tedy o kartu symbolizující růst, učení, pochopení, završení a nové začátky, dokončení cyklu a přechod dál. Ve výkladu znamená završení dané záležitosti, konec studia, postoupení dál, ukončení a počátek něčeho nového. Může ukazovat i na cestování či trvalejší změnu země, spolupráci se zahraničím, světový pohled na danou záležitost.

 „Bláznivé začátky vedou k velkolepému cíli, ten je však novým ještě bláznivějším začátkem!“

Malá Arkána

TarotVelká Arkána nám ukazuje to hlavní, naléhavé, základní, neměné vzorce a cesty. Nyní však přicházíme k Malé Arkáně, která vše spojuje, rozvíjí a dokresluje. Právě karty malé arkány oživují tarot, dávají mu emoce, moudrost, energii a propojení s hmotným světem. Právě proto je Malá Arkána rozdělena do čtyř skupin podle živlů. Budu zde psát o tarotu Keltských Draků, který má oproti jiným sadám prohozené významy holí a mečů!

Hole (Vzduch) - rozum, naše vůle, nápady, myšlenky....vše, co hlava zplodí

Meče ( Oheň) - tělesná síla, únava, odpočinek či vztek....vše s tělem spojené

Poháry ( Voda ) - city, emoce, láska, snění....vše, co ze srdce vychází

Pentakly (Země) - peníze, majetek, bohatství .... vše materiální 

Zvládneme-li Velkou i Malou Arkánu stanou se pro nás karty čitelné. Je zde však ještě to nejdůležitější k pochopení karet a výkladu. Jde o duši tarotu a jeho osobnost, kterou ovlivňuje jejich tvůrce, bytosti s ním spojené, ale hlavně sám vykladač. Mějme to tedy napaměti, neb co do karet vložíme, to se nám vrátí.

Malá Arkána - Hole

Hole symbolizují Druidskou hůl či magickou hůlku čaroděje, tedy pomůcku určenou k zaměření vůle na kýženou změnu. Hole v tarotu Keltských draků jsou tedy symbolem naší vůle. Vše tedy začíná zrozením myšlenky....

Číst dál: Malá Arkána - Hole

Malá Arkána - Meče

Meč stejně jako oheň může chránit či ničit podle využití svým pánem. Spojení meče se silou a emocí, dává do pohybu dění kolem. Může jít o sport, obranu či útok, vždy však záleží na síle a emocích, které vložíme do úderu. Snad právě proto se stal meč nástrojem fyzické moci i symbolem ovládnutí vnitřních emocí.

Číst dál: Malá Arkána - Meče

Malá Arkána - Poháry

Poháry spojujeme s city a láskou, kterými jsou naplněny v podobě symbolické či v podobě nápojů, které v nás probouzí city. Tak jako ve vínu ukrývá se pravda, tak pohár tuto pravdu přináší, avšak není též pro pijana větší smutek, než pohár prázdný. I zde však platí "čeho moc, toho příliš". Karty ve znaku pohárů ukazují city, lásku i zkaženost, zoufalství a smutek, nahlédněme tedy, co který pohár obsahuje a co probouzí.

Eso Pohárů - pod vodopádem na břehu říčky se v hnízdě rodí mladí dráčci, opodál stojí pohár čisté vody a právě tak čisté jsou i city zrozených dráčat. Karta ukazuje čistotu zrození, energii která není nijak pošpiněna a jen čeká na to, kam ji ve svém rozhodnutí nasměřujeme. Ve výkladu ukazuje na plodné, radostné období s čistým citem. Nové začátky, vztahy na počátku, přátelství, ale též možnost těhotenství.

Dva Poháry - mohutný vodní drak nalévá muži a ženě do jejich společného poháru v záři luny nápoj, jenž je oba okouzlí. Tak jako záře luny přináší snění, tak i láska přináší krásné omámení plné iluzí a snů v nichž je svět plný radosti. Ve výkladu karta ukazuje zamilování, nové přátelství, závazek, spojení a spolupráci.

Tři Poháry - vodní drak leží na svém pokladu v jeskyni, pod ním v jezírku tři poháry z nichž stoupá omamná pára. Lidé si také často své poklady střeží v bezpečí domova, kde se mohou nerušeně kochat jejich krásou. Ve výkladu ukazuje karta na úspěch, prosperitu, nalezení pokladu, štěstí avšak i na možnost opíjení se vlastním úspěchem.

Čtyři Poháry - zralá žena sedící u stolu nahlíží smutně do prázdného poháru, kousek dál na stole jsou další tři prázdné poháry z nichž jeden přerácen a vylitý, vše sledují malí dráčci. Žena nevidí to dobré co prožila, místo toho propadá smutku a depresy. Její nespokojenost zdrcadlí temnota za jejími zády, která se vkrádá do jejího nitra. Ve výkladu ipozrňuje karta na nespokojenost, zasmušilost, melancholii, deprese a staré vzpomínky. Člověk nevidí nic dobrého a utápí se ve vlastním žalu. Pozor na neoprávněnou nespokojenost, vždyť se máme jen tak jak si zasloužíme.

Pět Pohárů - muž jenž se odvrací od prostřeného stolu na němž je pět pohárů z nichž dva vylité, chce raděj vstoupit do neznáma které se prostírá za dveřmi. Náhlé prohlédnutí přináší prudká rozhodnutí a zavrhnutí všeho co pro nás bylo důležité. Ve výkladu ukazuje karta na deprese, prohlédnutí falše, rozchody, rozvody či útěk od poviností. Řešení negativních záležitostí.

Šest Pohárů - chlapec s dívkou objímají vodní draky u jezírka s průzračnou vodou, kolem nějž na břehu v trávě stojí šest pohárů, jako dary které čekají k nalezení. Karta je o radosti se setkání s přáteli a nalezení zapomenutých radostí i nových darů které na nás čekali. Ve výkladu ukazuje na šťastná setkání, čisté přátelství a nečekané dáry, jakož i nové příležitosti či jiné radosti.

Sedm Pohárů - vodní drak dovedl mladíka k útesu na němž stojí sedm pohárů s různorodým osahem, mladík sní nad možností které skýtá volba každého z pohárů, drak opodál čeká ochoten poradit ,avšak mladík je příliš zasněn, snad časem učiní volbu a zvolí bezpečí či dobrodružství, lásku, bohatství, studium, sport, úlet do jiné reality, nebo jen věčné snění. Ve výkladu karta ukazuje na možnost volby, případně na nerozhodnost zvolit jednu prioritu. Občas nás zaskočí více možností které dlouhým přemítáním promarníme. Můžeme cokoliv, jen zvolit. Nerozhodnost a snění, příliš mnoho rozjetých plánů , to vše tato karta ukazuje.

Osm Pohárů - žena ktrá kráčí přímo za sluncem, za zářivým a krásným světem v dálce kde je vše nejisté, nechává za sebou potíže a starosti, ale také poháry které ji draci přichystali jako dary s nimiž mohla být šťastnější. Ve výkladu karta ukazuje útěk od odpovědnosti, nedisciplinovanost a brzké opuštění našich cílů. Netrpělivost a útěk za iluzí lepších časů, nás ochuzuje o možnost poznání a pocit dosažení cíle. Tato karta také ukazuje přehlížení lásky v našem okolí a snahu najít si svůj idol i když třeba neexistuje.

Devět Pohárů - vodní drak jenž se vynořil z jezera nabízí mladé dívce pohár plný opojné tekutiny, kolem v písku pláže stojí další poháry, dívka se již štěstím opíjí a ráda přijme i dračí pohár. Ve výkladu ukazuje karta na splněná přání, opíjení se radostí, užívání si života ve všech svérách, dovršení cíle. Může též naznačit časté pijácké akce, poživačnost či poslední dar jenž se nabízí, případně příliš nevázaný život.

Deset Pohárů - muž s ženou a dětmi stojí u prostřeného stolu na němž stojí naplněné poháry z nichž stoupá duha jako simbol štěstí a nalezení pokladu, všude kolem poletují dráčci, vše střeží mohutný drak v pozadí. Karta ukazuje dosažení cílů, spokojenost, šťastnou rodinu, spokojenost a klid. Spokojená rodina, pevná přátelství a spolupráce, možnost rodinné akce.

Páže Pohárů - mladá dívka se natahuje pro svitek jenž ji předává z jezera se vynořilí drak, ve svitku se znakem poháru je milostné psaní na které dívka dlouho čekala. Ve výkladu značí dobré zprávy, milostnou korespondenci, dárky z lásky, případně nové nápady které vám spříjemní život.

Rytíř Pohárů - mladík sedící na vodním draku, připraven vyrazit za dívkou z jeho snu, jejíž obraz vidíme za ním v mlhavém oparu. Ve výkladu karta ukazuje možnost setkání s milými lidmi, případně s někým nám drahým či milovaným. Nečekaně dobré časi kdy se plní naše přání a sny, díky vaší schopnosti jít osudu naproti a své sny si plnit.

Královna Pohárů - krásná žena sedící klidně na trůnu ,v ruce drží pohár a s mateřskou láskou pohlíží směrem k nám. Ve výkladu karta ukazuje milující matku, manželku či ženu s ochranitelským mateřským citem. Období klidu, radosti a lásky. Jasnozřivé pocity, probuzení intuice a vliv Bohyně.

Král Pohárů - král stojící s pohárem v ruce před trůnem na břehu jezera, ruku má přátelsky poleženou na mohutném vodním drakovi. Ve výkladu jde o otce, manžela či jiného milujícího muže který nás chrání, je pro nás ostrovem jistoty, pochopení a lásky. Jeho klid s čistou láskou nám pomáhá v případě emocionální bouře.

Malá Arkána - Pentakly

Pentakly, nebo též Disky, spojujeme se zemí. Pentakly nesou znamení všech pěti živlů které země skýtá a zároveň skýtají připodobnění k mincím, které slouží k naplnění našich přání v hmotném světě. Karty se symbolem pentaklů jsou tedy spojeny se ziskem a to především v hmotném světě, ale zárověň značí i umění potřebné k zisku a materiální zabezpečení. Spojujeme je tedyi se školou a učením potřebným v zaměstnání k zabezpečení domova. Jde též o karty ochrany domova, hromadění moci, peněz i jiných statků. Vše ve spojení se zemí z níž toto bohatství pochází.

Eso Pentaklů - úzká cesta vedoucí v úžlabině do dálky k zářivému slunci, v hnízdě na srázu se rodí dráčata, i pro ně začíná cesta ke slunci, na níž musí překonat stejně jako člověk řadu překážek. Tato cesta je dlouhá, lemovaná staletými stromy, jejichž kořeny sice zpevňují břehy, avšak zárověň jsou jistou malou překážkou v podobě nerovností na naší cestě. K naší spokojenosti je nutné dlouhé a vytrvalé cesty za úspěchem. Ve výkladu karta znamená začátek prosperity, úspěchu a dosažení našich přání. Již víme počem toužíme a známe i cestu která vede k cíly, stačí jen chtít. Nové zaměstnání, hmotné zabezpečení, dlouhodobé výnosy a celkově úspěch v materiální svéře.

Dva Pentakly - dívka kráčející po kládě přes průsmik, v každé ruce drží amulet a dráče, kráčí odvážně a odhodlaně, zvažujíc každý krok i přes jistotu případné pomoci od draka jenž ji sleduje s povzdálí. Karta ukazuje nutnost odvahy, sebevědomí, ale i pojištění se před případným nezdarem. Jde o kartu harmonie a vyrovnání při změně prostředí či situace. 

Tři Pentakly - spokojený muž kreslící tři pentakly na dveře svého domu, což sledují z žímsy dráčata. Karta ukazuje spokojenost a radost s činosti která nám přináší hmotné zabezpečení. Náš koníček se může v brzku stát našim povoláním. Materiální zisk se dostaví díky činosti, kterou rádi vykonáváme. Muž zároveň svůj domov chrání před nepřízní ochranými pentakly, karta tedy naznačuje i potřebu chránit svůj domov.

Čtyři Pentakly - žena držící v náruči čtyři dysky a za ní rozhněvaný drak jemuž je neoprávněně sebrala, kolem poletují vyplašení dráčci, kteří již vědí jak se žena připoutala k následkům svého činu a že vše dojde spravedlivému trestu. Karta ukazuje na osobu která si přivlastňuje cizí peníze, případně cizí zásluhy. Může naznačit, že si nezasluhujem peníze které máme, ale také může znamenat dědictví či dar, tedy peníze na kterých neneseme žádné zásluhy.

Pět Pentaklů - mladý muž a žena odhodili na zem pentakly a odchází každý jiným směrem, za nimi rozhněvaní draci ,kteří jim napomáhali získat ono bohatství nyní odhozené. Karta ukazuje na možnost rozchodu, rozvodu či ztráty zaměstnání. Ztráta domova či odhození všeho hmotného a cesta do neznáma. Ve výkladu nabádá k opatrnosti ohledně partnerství a majetku, případně pracovních vztahů.

Šest Pentaklů - starý znavený muž kráčí po kamené cestě, veden znaky pentaklů kmocnému draku jenž mu dává oměnu za jeho skutky během cesty, vše sleduje malé děvčátko , které draku vyprávělo příběh tohoto starce. Karta nám říká že sklidím to co bylo zaseto, odměnu získáme a je pouze na nás zda nás potěší či naopak. Ve výkladu jde o odměny, dary, navrácený dluh, ale i potřeba pomáhat druhým.

Sedm Pentaklů - před vstupem do zářící jeskyně leží velký spící drak s dráčaty a blokuje nám další postup k lákavé záři. Jde o dočasný zádrhel v postupu, či spíš o něčí snahu nás zbrzdit před neuváženým postupem. Ve výkladu jde o zastavení postupu , slepou uličku, zamrznutí ve své pozici s nemožností další změny, nevhodné investice či jinak nevýhodné a nesprávné věci. Člověk okouzlen zářivou budoucností nevidí možnost ztráty svého vlstního Já a jen díky pomoci přátel může být uchráněn i přes pocit ,že ho brzdí.

Osm Pentaklů - u fontány poznání předčítá velký moudrý drak s knihy malému chlapci, děvčátku a dráčatům. Čas učení a naslouchání ve škole či pracovním kolektivu. Ve výkladu značí učení, školu , školení, získávání nových znalostí a dovedností, jakož i jejich užití v praxi. 

Devět Pentaklů - muž sedící vedle draka na kraji lesa, odpočívá na sluci daleko od všech lidí , jen v dálce si jej beze strachu prohlíží zvěř. Karta ukazuje potřebu odpočinku a relaxace, nejlépe v přírodě. Jde o chvilku klidu, kdy je člověk sám se sebou. Spokojená samota a odpočinek. Po práci by měl člověk i odpočívat a najít chvilku pro sebe.

Deset Pentaklů - muž se ženou a domácími mazlíky kráčí po mostě k bráně do hradu, kterou střeží mohutný drak. Karta symbolizuje návštěvu v bezpečí něčího domova. Ve výkladu jde o rodinná setkání, nový domov, v pracovních záležitostech získání mocné podpory či spolupráci s mocnou firmou. Jde o období vhodné k růstu a materiálnímu zisku, jakož i k počátku výnosné živnosti.

Páže Pentaklů - mladý chlapec jednou rukou drží knihu, druhou spočívá na svém dračím učiteli, kolem jeho hlavy se míhají dračí stíny, jako ozvěny jeho snů a u nohou se přátelí malé dráče s kočičákem. Člověk dosáhne vzdělání, aby pak s idaly a sny začal tvořit novou budoucnost. Ve výkladu karty ukazuje na nové zprávy ohledně financí, též možnost dalších studií, školení a podobně. Díky dosáhnutému vzdělání se rýsuje nová práce, případně spoluopráce se stejně smýšlejcím partnerem. Po dosažení zkoušek má člověk snahu uplatnit své znalosti, mladická odvaha ukázat svůj pohled. Karta též ukazuje pracovní přátelství a dobrý kolektiv.

Rytíř Pentaklů - dívka s drakem za zády stojí na vrcholu kopce a zhlíží dolů, kde skupina postav staví tábořiště. Ve výkladu karta ukazuje na jistý nadhled, přehled o dění. Člověk učinil rozhodnutí, dal pokyny pro tvoření něčeho nového a nyní sleduje jak se vše uskutečňuje, do dění již nezasahuje, pouze dohlíží. Vše co bylo zamýšleno se již děje, je čas držet si odstup a jistý nadhled. Vhodný okamžik ke koupi nemovitostí či začátku stavebních prací. Splacení půjčky, zvýšení platu po prokázání vašich schopností.

Královna Pentaklů - starší žena sedící na mohutném trůnu, u nohou ji leží staré knihy, na stolku vedle ní září křišťálová koule osvětlená svící. Tato žena díky letitým zkušenostem získala postavení a uznání, lidé naslouchají jejím radám , neboť ona zná a ví. Ve výkladu ukazuje karta na radu od starší zkušené ženy, často maminky či babičky, nebo tchýně. Jde též o ženu která je hlavou rodiny a spojuje přípuzenstvo v jeden celek. Moudrá žena s postavením nadřízené, šéfová, ředitelka a podobně. Též žena společensky známá a vlivná která nám poradí s naší budoucností. Dobré rady, sklízení plodů za vykonanou práci. Možnost odměny od vlivné ženy.

Král Pentaklů - starší muž stojící vedle svého tůnu pod nimž spí velký drak, vše pod mohutným starým stromem na vrcholu hory. Starší muž mnohé zažil, díky své pílnosti a učení dosáhl moci i moudrosti. Ve výkladu karta ukazuje na moudrého muže jehož bohatství a vliv nám může pomoci. Dominantní muž, hlava rodiny,manžel, otec, děda a podobně. V práci ukazuje karta na ředitele, vedoucího či jinak nám nadřízeného muže, který nám může pomoci. Ve výkladu dále značí úspěch ve finančních a obchodních záležitostech v případě moudrého jednání. Zisk díky dobrým radám staršího muže.

Jste zde: Drakova věštírna Karty Tarotové karty